Wilt u een legionella monstername laten uitvoeren?

Wij hebben een grote instelling voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Mensen kunnen vanwege tal van klachten bij ons komen en wij moeten daarom zorgen dat wij altijd kamers gereed hebben want soms kan het gebeuren dat wij midden in de nacht weer nieuwe mensen moeten opnemen. Een van de dingen die hieruit voortkomen, is dat het ook kan gebeuren dat een kamer lange tijd niet gebruikt wordt. Wij hebben altijd gedacht dat wij de kamers dan goed schoon hielden, maar dat bleek niet altijd het geval te zijn. Wij hebben toen gemerkt dat wij de clienten aan risico’s konden blootstellen op het gebied van legionella. Wij hebben daarom gekeken of wij een legionella monstername konden doen omdat wij graag wilden weten of er schadelijke resultaten uit deze  legionella monstername zouden komen. Als uit de legionella monstername namelijk zou blijken dat wij legionella hadden in onze leidingen, dan moesten wij zorgen dat wij hier iets aan zouden gaan doen omdat wij onze clienten niet in gevaar wilden brengen. Wij zijn daarom gaan kijken naar mogelijkheden om een goede legionella monstername te laten uitvoeren en wij hebben toen uitvoerig bekeken waar wij moesten zijn om een goede legionella monstername te kunnen laten doen. Wij hebben toen gemerkt dat wij het beste een keer contact konden opnemen met de mensen van biolab.nl. Wanneer je namelijk op de site van dit bedrijf gaat kijken, dan zie je dat deze mensen je heel goed kunnen helpen met het uitvoeren van een legionella monstername. Vandaar dat wij ook even zijn gaan kijken wat deze mensen voor ons konden betekenen en wij hebben toen meteen even contact met hen gelegd. Wij kregen te horen dat zij heel goed een legionella monstername voor ons konden doen en het was voor ons dan ook al snel duidelijk dat wij met deze mensen wilden werken. Zij hebben namelijk veel ervaring met het uitvoeren van een legionella monstername en om die reden wilden wij dan ook graag met hen werken. Mocht u ook een legionella monstername willen laten doen, dan is het zeker de moeite waard om een keer naar de site van dit bedrijf te gaan surfen. 

Wij vroegen biolab om een legionella monstername voor ons uit te voeren 

Wij hebben een aantal kamers die lange tijd leeg hadden gestaan aan een legionella monstername onderworpen en wat wij vreesden bleek waarheid te zijn: in deze kamers bleek uit de legionella monstername dat hier legionella te vinden was. Wij moesten toen een goed plan maken om dit probleem te bestrijden en wij hebben gemerkt dat wij dat heel goed konden doen aan de hand van de legionella monstername die biolab voor ons gedaan had. Deze mensen helpen je echt goed verder en wij zijn daarom blij dat wij deze mensen in de arm genomen hebben. 

Onze leidingen zijn weer schoon

Wij hebben inmiddels ons probleem kunnen verhelpen en wij zijn blij dat wij nu een goed legionellabeheersplan hebben. Kortom:

  • Wij zijn heel snel geholpen door de mensen van biolab.nl
  • Wij hebben gemerkt dat deze mensen heel grondig te werk gaan 
  • Wij kunnen dit bedrijf aan iedereen van harte aanbevelen

Mocht u graag een keer een legionella monstername willen laten doen, neem dan contact op met biolab.nl.